Välj anläggning
 
Stäng

Luna

1917 startar Carl Lindahl i Alingsås en grossistfirma för maskiner och verktyg. Holger Nermark ansluter sig 1919 och företaget får namnet Lindahl & Nermark AB. Nästan 100 år senare är Luna Verktyg & Maskin AB en leverantör av högkvalitativa verktyg och maskiner för professionellt bruk till industri, byggsektor och offentlig förvaltning.

362 produkter
    Kategori